Projekt - Foster children rights
Foster children rights
11.12.2019


Projekt  „Foster Children Rights – promicanje prava male djece s teškoćama u razvoju i
njihovih obitelji” započeo je 1. studenog 2015. godine. Opći cilj projekta je osigurati
učinkovitu provedbu EU standarda u provedbi prava male djece s teškoćama u razvoju i
njihovih obitelji u Zadarskoj županiji.

Ciljana skupina su mala djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji, osiguravatelji
lokalnih zdravstvenih i socijalnih usluga, stručnjaci koji rade s malom djecom te
organizacije civilnog društva koje se bave djecom.

Cilj će se postići kroz sve projektne aktivnosti, od partnerstva pa do osnivanja koordinacijskog
tijela za okupljanje dionika koji će biti ravnopravni partneri u osiguravanju dosljedne provedbe
prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji u Zadarskoj županiji. Također,
edukacijom ciljanih skupina podići će se razina svijesti o pravima djece s teškoćama, a kroz
promotivne aktivnosti javnost će biti upoznata s problemima s kojima se susreću djeca s
teškoćama i njihove obitelji. 

Nositelj projekta: Udruga Društvo „Naša Djeca” Zadar

Projektni partneri: Zadarska županija, Grad Zadar, Agencija za razvoj Zadarske županije
ZADRA NOVA, Caritas Zadarske nadbiskupije, Udruga Maraške te Volonterski centar Zadar

Trajanje projekta: 1.studenog 2015. god. - 30. travnja 2017.god.

Vrijednost projekta: 130.186,90 EUR, sufinancirano iz programa IPA 2012 u postotku od 94,79%,
a ostatak je sufinanciran od strane Zadarske županije i Grada Zadra.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830