Projekt - Volontiranje - kompetencije za budućnost II
Volontiranje - kompetencije za budućnost II
11.12.2019


Volonterski centar Zadar započeo je s provedbom projekta "Volontiranje - kompetencije za budućnost II" koji je na natječaju za financiranje programa lokalnih volonterskih centara u 2018. godini dobio financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Volonterski centar Zadar projekt provodi u partnerstvu s Gradom Zadrom i Zadarskom županijom.
 

Cilj projekta “Volontiranje – kompetencije za budućnost II” je povećanje broja volontera i koordinatora volontera na području Zadarske županije te promocija potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje s naglaskom na nove volonterske programe kojima se stječe iskustvo potrebno za daljnje obrazovanje.
 
Projekt koji je prethodio ovome, “Volontiranje – kompetencije za budućnost”, iznjedrio je velik broj srednjoškolaca/ki iz Zadarske županije zainteresiranih za volontiranje u socijalnim ustanovama. Projektom je bilo predviđeno sudjelovanje 15 srednjoškolaca/ki, a na volonterske angažmane  javilo se preko 120 srednjoškolaca/ki. Zbog ograničenih kapaciteta socijalnih ustanova uključeno je bilo 47 srednjoškolaca/ki. Povratne informacije koordinatora/ica volontera/ki u ustanovama su jako pozitivne, te se navodi da je većina uključenih volontera/ki ostao/la volontirati i nakon završetka predviđenog volonterskog programa.
 
Volonterski centar Zadar želio je nastaviti s uključivanjem srednjoškolaca/ki u programe volontiranja u socijalnim ustanovama s ciljem upoznavanja buduće struke, ali i doprinosa socijalnim ustanovama odnosno podizanja svijesti o potrebama socijalno osjetljivih skupina u društvu. Uključivanjem učenika/ca srednjih škola u volonterske programe socijalnih ustanova, učenicima/ama se omogućava stjecanje novih iskustava koja će im služiti u nadogradnji obrazovanja te stjecanje novih znanja i vještina kao dobre podloge za upis na određene fakultete (poput Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu koji priznaje volontiranje na ovom području rada kao prednost pri upisu). 
U suradnji s Dječjim vrtićem Latica, Domom za odrasle osobe sv. Frane Zadar, Kabinetom za ranu intervenciju Caritasa Zadarske nadbiskupije, Doma za odgoj djece i mladeži Zadar i Udruge za autizam Zadar dogovoreni su programi volontiranja za zainteresirane učenike/ce. 
 
Učenici/e će se kroz dogovorene susrete upoznati s radom samih ustanova, opisom posla i svakodnevnim radom zaposlenika/ca različitih profesija koji/e rade u tim ustanovama, a uključivat će se u razne aktivnosti koje provode ustanove.
 
Zaposlenici/e navedenih ustanova koji/e će primiti učenike/ce na volontiranje po struci su: logopedi, socijalni pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, radni terapeuti, fizioterapeuti, specijalist rane intervencije te edukacijski rehabilitator koji/e će učenicima/ama predstaviti opis posla pojedine struke.
 
Volonterski centar Zadar kontaktirao je koordinatore/ice volontera/ki u srednjim školama da odaberu deset učenika/ca trećih i četvrtih razreda koji bi htjeli upisati neke od fakulteta pomagačkih struka i koji/e su motivirani za volontiranje u socijalnim ustanovama te da nam dostave imena učenik/ca, njihove kontakte (e-mail i broj mobitela) kao i dvije ustanove i/ili struku koju bi htjeli pobliže upoznati na e-mail adresu Volonterskog centra Zadar.
 
Zainteresirani/e polaznici/e proći će edukaciju „Biti volonter“, a osim toga bit će im predstavljene ustanove u kojima će volontirati od strane njenih zaposlenika/ica kako bi učenici/e dobili/e bolju sliku ustanove u kojoj će volontirati.
 
Učenicima/ama će se ponuditi volonterski programi kako bi se prije samog upisa na fakultete upoznali sa strukom koju bi kasnije eventualno odabrali. Obzirom da se radi o deficitarnim zanimanjima na području Zadarske županije smatramo da ćemo na ovaj način doprinijeti i rješavanju potreba lokalne zajednice.
 
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830