Projekt - Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu II
Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu II
26.10.2020


Volonterski centar Zadar je u lipnju 2020. godine započeo s provedbom jednogodišnjeg projekta “Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu II” koji je na natječaju za projekte udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini dobio financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt se provodi u partnerstvu sa Zadarskom županijom i Centrom za socijalnu skrb Zadar.

U projekt je uključeno 6 srednjih škola s područja grada Zadra i Zadarske županije, a nastao je kao nastavak projekta “Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu” koji se provodio u osnovnim školama. Za cilj ima edukaciju učenika srednje škole, njihovih roditelja, nastavnika i stručne službe o opasnostima na internetu s naglaskom na digitalni identitet, pojavne oblike elektroničkog nasilja te mogućnosti prevencije i zaštite mladih na internetu. Naglasak je na osvještavanju problema i senzibilizaciji javnosti po pitanju prijave cyberbullyinga, jednako od strane mladih kao i odraslih osoba (roditelja, nastavnika, stručne službe).

U predavanjima za učenike od strane zaposlenika VCZD-a fokus će biti na digitalnom otisku koji mladi grade i ostavljaju zauvijek, na pojmu seksualnosti u online komunikaciji (sexting), na sextortionu (ucjene povezane sa sadržajem podijeljenim prilikom sextinga, bilo da se radi o uključenim maloljetnicima ili odraslim osobama) te na revenge pornu (dijeljenje eksplicitnog sadržaja jednog od partnera nakon prekida veze). Također će se organizirati nagradni natječaj „NE nasilju!“ u kojem će moći sudjelovati učenici svih srednjih škola s područja Zadarske županije, a za najbolje kreativne radove na temu e-nasilja dodijelit će se nagrade povodom Dana sigurnijeg interneta, 9. veljače 2021.

Stručna služba i nastavnici će biti uključeni u edukacije Centra za sigurniji internet i prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander. Roditelji će se također priključiti predavanjima Centra za sigurniji internet. CZSS Zadar će kao partner na projektu organizirati  okrugli stol na kojem će se okupiti stručne službe škola, Zavod za javno zdravstvo i MUP PU Zadarska – Služba za prevenciju te drugi zainteresirani dionici. Cilj je ojačati mrežu dionika na području Grada Zadra i Zadarske županije s ciljem razmjene pozitivnih iskustava, a shodno tome i jačanja prevencije nasilja među i nad mladima na internetu.

Objavama u medijima i na web-stranici (pisanje članaka o e-nasilju od strane studenata pomagačkih struka) kao i osmišljavanjem inovativne kampanje s učenicima i volonterima podići će se svijest javnosti o ovom društvenom problemu koji pogađa mlade i naglasiti važnost prevencije s obzirom na ozbiljne posljedice koje elektroničko nasilje ostavlja na djeci i mladima. Kroz projekt će se osnovati i udruga za preventivne programe i poboljšanje kvalitete življenja čime će se utjecati na nove mogućnosti provedbe različitih programa s ciljem smanjenja pojavnih oblika nasilja na internetu nad i među djecom i mladima, ali i teritorijalnu rasprostranjenost projekata prevencije nasilja na internetu nad i među djecom i mladima u RH.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830