Projekti
Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu
14.05.2019
Volonterski Centar Zadar započeo je s provedbom projekta "Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu" koji je na natječaju za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2018. godini dobio financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Volonterski centar Zadar projekt provodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Zadar, Gradom Zadrom i Zadarskom ...
Opširnije
Volontiranje - kompetencije za budućnost II
11.12.2019
Volonterski centar Zadar započeo je s provedbom projekta "Volontiranje - kompetencije za budućnost II" koji je na natječaju za financiranje programa lokalnih volonterskih centara u 2018. godini dobio financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Volonterski centar Zadar projekt provodi u partnerstvu s Gradom Zadrom i Zadarskom županijom.   Cilj projekta “Volontiranje – kompetencije za budućnost II” je povećanje broja volontera i koordinatora volontera na području Zadarske županije te promocija potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje s naglaskom na nove ...
Opširnije
Klub mladih Klooz
11.12.2019
Klub mladih Klooz  je projekt kojemu je cilj poticanje aktivnog provođenja slobodnog vremena mladih, kreativnog stvaralaštva  te aktivnog sudjelovanje mladih u lokalnoj zajednici. Projekt također kao cilj ima informiranje, savjetovanje i educiranje mladih osoba.
Opširnije
Zaštita starijih osoba razmjenom iskustva i znanja stručnih osoba te putem edukativnih, savjetodavnih i promotivnih aktivnosti
11.12.2019
Projektom ''Zaštita starijih osoba razmjenom iskustva i znanja stručnih osoba te putem edukativnih, savjetodavnih i promotivnih aktivnosti“ će se pridonijeti zaštiti starijih osoba povećanom razinom osviještenosti starijih i stručnih osoba o pravima starijih osoba, razmjenom iskustva i znanja te informiranjem i pružanjem savjetodavne podrške putem organiziranja okruglih stolova, predavanja, savjetovanja, konferencija i medijskoj promidžbi istih aktivnosti. Projekt pokreće Udruga MI u suradnji s Udrugom za zaštitu prava potrošača „Dalmatinski ...
Opširnije
Udruga Porat 'Uključi se'
11.12.2019
Udruga Porat – „Uključi se“ je projekt resocijalizacije s kojim se provodi psihosocijalna podrška liječenih ovisnika nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici ili penalnoj ustanovi. Partneri u provedbi projekta su :Zavod za javno zdravstvo Zadar – Služba za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje Zadar; Udruga socijalnih radnika Zadar – Volonterski centar Zadar. Članovi udruge upućuju korisnike u Volonterski centar Zadar kako bi se kroz volonterstvo osjećali korisnim članovima društva, stekli nova znanja te povećali mogućnost ...
Opširnije
Volontiranje - kompetencije za budućnost
11.12.2019
Volonterski Centar Zadar započeo s provedbom projekta "Volontiranje – kompetencije za budućnost" koji je na natječaju za financiranje programa lokalnih volonterskih centara u 2017. godini dobio financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Volonterski centar Zadar projekt provodi u partnerstvu s Gradom Zadrom i Zadarskom županijom. Cilj projekta “Volontiranje – kompetencije za budućnost” jest povećanje broja volontera i koordinatora volontera na području Zadarske županije te promocija potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje s naglaskom na nove ...
Opširnije
Volonterska šuma
11.12.2019
„Volonterska šuma – Umrežavanje i podrška organizatorima volontiranja za održivi razvoj volonterstva“ Nositelj projekta: Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, ...
Opširnije
Istakni se, volontiraj!
11.12.2019
Volonterski Centar Zadar započeo je  s provedbom projekta “Istakni se,volontiraj” koji je na natječaju za financiranje programa lokalnih volonterskih centara u 2016. godini dobio financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih. Volonterski centar Zadar projekt provodi u partnerstvu s Gradom Zadrom, Zadarskom županijom i Domom za odgoj djece i mladeži Zadar. Cilj projekta “Istakni se, volontiraj” je povećanje broja volontera i koordinatora volontera na području Zadarske županije. Također cilj je i  pružanje edukacije volonterima, te promocija potvrde o kompetencijama ...
Opširnije
IntoWork
11.12.2019
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar i partneri Udruga tjelesnih invalida Zadarske županije, Udruga osoba oštećena sluha Zadar, Udruga slijepih Zadarske županije, Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije, Udruga socijalnih radnika Zadar, Javna ustanova Pučko otvoreno učilište Zadar, Grad Zadar, Konak d.o.o. (Hotel Porto) Zadar, Udruga Cenzura Plus Split,  partneri su na  projektu 
Opširnije
Foster children rights
11.12.2019
Projekt  „Foster Children Rights – promicanje prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji” započeo je 1. studenog 2015. godine. Opći cilj projekta je osigurati učinkovitu provedbu EU standarda u provedbi prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji u Zadarskoj županiji. Ciljana skupina su mala djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji, osiguravatelji lokalnih zdravstvenih i socijalnih usluga, stručnjaci koji rade s malom djecom te organizacije civilnog društva koje se bave djecom. Cilj će se postići kroz sve projektne aktivnosti, od ...
Opširnije
Klub mladih KLOOZ
11.12.2019
Projekt Udruge za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti-CINAZ, klub mladih KLOOZ, kreće sa četvrtom godinom svog djelovanja uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih RH. Projekt prvog kluba mladih u Zadru, kojeg je pokrenula Udruga CINAZ 2012.godine., je dobio trogodišnju potporu od Ministarstva socijalne politike i mladih RH. Ciljevi kluba mladih KLOOZ su pružiti organizirano i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, poticanje kreativnog stvaralaštva mladih, aktivnog sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici kroz volontiranje, te informiranje i educiranje mladih. U dosadašnjoj trogodišnjoj provedbi, ...
Opširnije
Činim razliku, volontiram!
11.12.2019
Volonterski Centar Zadar započeo je  s provedbom projekta “Činim razliku, volontiram” koji je na natječaju za financiranje programa lokalnih volonterskih centara u 2015. godini dobio financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih. Volonterski centar Zadar projekt provodi u partnerstvu s Gradom Zadrom, Zadarskom županijom i Domom za odgoj djece i mladeži Zadar. Cilj projekta “Činim razliku, volontiram” je povećanje broja volontera i koordinatora volontera na području Zadarske županije. Također cilj je i  pružanje edukacije volonterima, te promocija potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. ...
Opširnije
Zadarska županija volontira
11.12.2019
Cilj projekta “Zadarska županija volontira” je povećanje broja volontera i koordinatora volontera u srednjim školama, ustanovama socijalne skrbi i udrugama na području Zadarske županije. Kako volonterstvo nije odgovarajuće zastupljeno u školskim kurikulima te mu se ne pridaje odgovarajuća pozornost, kroz ovaj projekt želimo uključiti odgoj za volontiranje i volonterske aktivnosti u odgojno obrazovne ustanove. Kroz projekt ćemo u suradnji s udrugom Mi iz Splita provesti edukaciju za koordinatore volontera u koju ćemo uključiti učitelje i profesore te stručne suradnike iz ustanova socijalne skrbe. Nakon završene edukacije zajedno ćemo ...
Opširnije
HEAR ME OUT
11.12.2019
10. ožujka 2015.godine potpisan je Ugovor o provedbi projekta Projekt Hear Me Out – podizanje svijesti i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom. Opći cilj projekta je podići svijest javnosti i poslodavaca o pravima, problemima i potencijalima osoba s oštećenjem sluha. Specifični cilj projekta je osnažiti osobe sa oštećenjem sluha i njihove obitelji kako bi se potaknula njihova socijalna uključenost i zapošljivost. Očekivani rezultati projekta Hear Me Out: • Uspostavljeni učinkoviti partnerski odnosi između prijavitelja i partnera projekta • Poboljšane ...
Opširnije
Škola puna mogućnosti
11.12.2019
Program uvođenja osobnih pomoćnika u nastavu kontinuirano se provodi u zadarskim osnovnim školama od travnja 2010. godine. Za školsku 2014./2015. spomenuti program prijavljen je  za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt pod nazivom „Škola puna mogućnosti – pomoćnici u nastavi za razvoj mogućnosti svih učenika“ odabran je za financiranje sukladno Odluci o financiranju od 23. rujna 2014. Osnovni ciljevi projekta su osigurati kontinuiranu i kvalitetnu podršku učenicima s teškoćama koji su integrirani u redovite odgojno-obrazovne ustanove i za pomoćnike u nastavi  angažirati ...
Opširnije
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830