Što je volontiranje?
Volontiranje je dobrovoljni angažman pojedinca, koji se zasniva na dobroj volji, aktivizmu i solidarnosti. Volontirati se može u različitim granama koje nisu isključivo vezane uz vlastitu struku, a doprinosi samom volonteru/ki u vidu osobnog rasta, razvoja socijalnih vještina te aktivnog društvenog sudjelovanja. Zakon o volonterstvu prepoznaje i definira volontiranje kao „dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit bez potraživanja imovinske koristi“. 
Jedini preduvjet volontiranja je dobra volja; volontiranje ne poznaje gornju dobnu granicu, status (ne)zaposlenosti, spol, akademski stupanj i sl. Motivacija za volontiranjem nalazi se u samim volonterima/kama, a navodi se šest glavnih motiva za volontiranjem: vrijednosti, razumijevanje ljudi kojima se pomaže, karijera, društvo, poštovanje i zaštita (od negativnih osjećaja krivnje ili osamljenosti).

S ciljem zaštite volontera/ki 2007. godine donešen je Zakon o volonterstvu kojim su propisana PRAVA I OBAVEZE VOLONTERA.


PRAVA                                                                                                                                                  

- Da se smatraju suradnicima, a ne besplatnom pomoći.                                                  
- Da dobiju opis posla.                                                                                                        
- Da imaju sebi prilagođen i koristan zadatak.                                                                    
- Da upoznaju organizaciju - misiju, ljude i programe.                                                        
- Da sudjeluju u aktivnostima.                                                                                             
- Da im se osigura kvalitetna obuka.                                                                                   
- Da imaju odgovarajuće uvjete rada.                                                                              
- Da ih se savjetuje i usmjerava kada je to potrebno.
- Da su saslušani i da sudjeluju u planiranju.
- Da su izloženi raznolikim iskustvima.
- Da im se oda priznanje kroz napredovanja i nagrade.
- Da im se zahvali za njihov angažman.
- Da prime brz odgovor i povrat informacija. 
- Da je volontersko vrijeme mudro iskorišteno.
- Da su im objašnjeni rizici.
- Da im se brzo uzvrate telefonski pozivi. 

OBAVEZE

- Da prihvate samo zadatke koje mogu obaviti.
- Da poštuju ukazano im povjerenje.
- Da poštuju stručne stavove, metode, itd.
- Da se drže pravila ogranizacije.
- Da obave zadatke odgovorno i u dogovorenim rokovima.
- Da se izraze vlastite granice. VOLONTERSKA KNJIŽICA - dokument koji služi za evidenciju volonterskih angažmana i edukacija u kojima je volonter/ka sudjelovao. Navedene podatke volonteri/ke mogu koristiti prilikom sljedećeg prijavljivanja na volontiranje kao i u životopisu prilikom slanja molbi za posao. Volonterska knjižica omogućuje dokumeniranje većeg broja volonterskih iskustava ostvarenih kod različitih volonterskih iskustava ostvarenih kod različitih organizatora volontiranja. 

 UGOVOR O VOLONTIRANJU  se sklapa između volontera/ke i organizatora volontiranja. Ugovor o volontiranju može se zaključiti usmeno, a na zahtjev volontera, organizator volontiranja dužan je izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru. Volonter i organizator volontiranja ugovaraju međusobna prava i obveze i specifičnosti potrebne za pojedinačnu volontersku aktivnost ili pružanje pojedine volonterske usluge.  

 POTVRDU O KOMPETENCIJAMA STEČENIM VOLONTIRANJU - dokument kojim se opisuju aktivnosti/zadaci volontera kao i što je volonter/ka naučio/la tijekom volontiranja. Potvrdu o kompetencijama mogu dobiti sve osobe koje su u dugoročnom volonterskom angažmanu, tj. volontiraju redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida. 
   
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830